Đặc sắc phiên chợ sắc xuân vùng cao 2023

Sự kiện Phiên chợ vùng cao A Lưới không chỉ chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước mà còn là hoạt động nhằm xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường sản phẩm nông sản, đặc sản thủ công mỹ nghệ, giới thiệu về văn hóa và du lịch, ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện A Lưới.

Từ ngày 14 – 15/01/2023 tại huyện A Lưới tổ chức chợ phiên , đây là một nét văn hoá đặc sắc của đồng bào vùng cao huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế).

Sự kiện Phiên chợ vùng cao A Lưới không chỉ chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước mà còn là hoạt động nhằm xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường sản phẩm nông sản, đặc sản thủ công mỹ nghệ, giới thiệu về văn hóa và du lịch, ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện A Lưới.

Khơi dậy ý thức trách nhiệm, sự chủ động vào cuộc trong việc sản xuất kinh doanh, quảng bá, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của nhân dân, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, giáo dục thế hệ trẻ, nhất là các em học sinh trong việc giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo khí thế thi đua, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới.