Tour Trải Nghiệm

Tam Giang Lagoon


Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

phá Tam Giang, chợ nổi Mỹ Thạnh, rừng dừa nước, làng nghề mây tre,...

1.490.000 VNĐ

Hàng ngày

1 ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Phá Tam Giang, Chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh...

665.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 Ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Ngư Mỹ Thạnh, Cầu Thang Vô Cực

290.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 Ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Ngư Mỹ Thạnh, Phá Tam Giang,...

495.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 Ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Ngư Mỹ Thạnh, Phá Tam Giang

890.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Làng Bích Họa, Phá Tam Giang

695.000 VNĐ