Tour Trải Nghiệm

Tam Giang Lagoon


Hàng ngày

1 giờ

Nhà hàng Cồn Tộc, Làng Bích Họa, Cầu Thang Vô Cực

250.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 Ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Làng Bích Họa, Phá Tam Giang

499.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 Ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Làng Bích Họa, Phá Tam Giang,...

399.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

Nhà hàng Cồn Tộc, Làng Bích Họa, Phá Tam Giang, Chợ Nổi

1.190.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Làng Bích Họa, Phá Tam Giang

799.000 VNĐ