Daily

1/2 ngày

Rú Chá, Tam Giang Lagoon

1.790.000 VNĐ

Daily

1 day

Tam Giang Lagoon, Phuoc Tinh Ancient Village

2.890.000 VNĐ

Daily

Half day

Tam Giang Lagoon, Con Toc restaurant...

990.000 VNĐ