Monthly Archives: Tháng Chín 2018

Tam Giang – Cách Săn Bình Minh Và Hoàng Hôn Trên Phá

Tamgianglagoon.com –  Chẳng thể đi đến đâu để tìm ra một Tam Giang thứ 2. Nơi mặt nước mênh mông trải dài và rộng miên man kéo từ đầu này đến đầu kia cả một xứ sở. Một biểu chiều hè ngồi chơi ở những ngôi “nhà chồ” trên phá, nhìn mặt nước loang loáng…