Daily

1 ngày

Phá Tam Giang, Ngư Mỹ Thạnh, Cồn Tộc,...

570.000 VNĐ

Daily

1/2 ngày

Phá Tam Giang, Ngư Mỹ Thạnh, Cồn Tộc,...

890.000 VNĐ

Daily

1 ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Phá Tam Giang, Chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh...

295.000 VNĐ

Daily

1/2 Ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Ngư Mỹ Thạnh, Phá Tam Giang

890.000 VNĐ

Daily

2 ngày 1 đêm

phá Tam Giang, chợ nổi Mỹ Thạnh, rừng dừa nước, làng nghề mây tre,...

1.290.000 VNĐ