Hàng ngày

1/2 ngày

Phá Tam Giang, Ngư Mỹ Thạnh, Cồn Tộc,...

890.000 VNĐ

Hàng ngày

1 ngày

Làng cổ Phước Tích, làng Đan Lát Bao La, Phá Tam Giang...

1.290.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

phá Tam Giang, chợ nổi Mỹ Thạnh, rừng dừa nước, làng nghề mây tre,...

1.690.000 VNĐ