Tag Archives: lagoon room

LAGOON ROOM – NƠI ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BUỔI TIỆC

Nhằm hướng tới chất lượng của dịch vụ và lắng nghe ý kiến của khách hàng. Nhà hàng Cồn Tộc đã tạo nên một nơi chuyên cho tổ chức sự kiện đó là LAGOON ROOM. LAGOON ROOM là nơi chuyên tổ chức mọi sự kiện mà khách hàng mong muốn. Ở đây khách hàng sẽ…